Full Moon Rise at Sunset
[Full Moon, Monterey, '95] Full Moon Rise, Monterey Bay, 1995

[Full Moon, Wild Echo, June '92] Full Moon Rise, Wild Echo Lodge (Canada), June 1992